Ett nytt koncept för hjärthälsa

Ekolsund Heart Centre erbjuder ett unikt totalkoncept för preventiv hjärthälso-kontroll, riskfaktoranalys och livsstilsbehandling för alla män och kvinnor i syfte att förebygga och undvika hjärtkärlsjukdom och plötslig hjärtdöd. Läs mer...

Att kolla ditt hjärta kostar inte mer än att serva din bil.
Varför vänta tills det är för sent?

Vårt koncept Vårt koncept
Vårt koncept Så här kollar vi ditt hjärta
Vårt koncept Behandlingar

  

  Filmer från EHC